Добре дошли в нашия уебсайт! Настоящите общи условия очертават правилата и разпоредбите за използване на нашия уебсайт.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате изцяло тези условия. Не продължавайте да използвате нашия уебсайт, ако не приемате всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Известието за отказ от отговорност, както и към всяко или всички Споразумения: “Клиент”, “Вие” и “Вашето” се отнася за Вас, лицето, което осъществява достъп до този уебсайт и приема условията на Дружеството. “Компанията”, “Ние”, “Ние”, “Нашата” и “Нас” се отнася за нашия уебсайт. “Страна”, “Страни” или “Нас” се отнася както за Клиента, така и за нас, или за Клиента или за нас. Всички условия се отнасят до предложението, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с определена продължителност, или по друг начин, с ясната цел да се посрещнат нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги/продукти на Дружеството, в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на Съединените щати. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено и множествено число, писане с главна буква и/или той/тя или те, се приема за взаимозаменяемо и следователно за отнасящо се до същото.

Бисквитки

Използваме бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на “бисквитки” в съответствие с политиката за поверителност на нашия уебсайт.

Повечето съвременни интерактивни уебсайтове използват “бисквитки”, за да могат да извличат данни за потребителя при всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт, за да се осигури функционалността на тази област и лесното ѝ използване от посетителите.

Някои от нашите партньори/рекламни агенции също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, нашият уебсайт и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на нашия уебсайт. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да разглеждате и/или отпечатвате страници от нашия уебсайт за лична употреба при спазване на ограниченията, посочени в настоящите условия.

Не трябва:

 • Препубликуване на материали от нашия уебсайт
 • Продаване, отдаване под наем или сублицензиране на материали от нашия уебсайт
 • Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от нашия уебсайт.
 • да разпространявате съдържание от нашия уебсайт (освен ако съдържанието не е специално създадено за разпространение).
 • Хипервръзки към нашето съдържание

Следните организации могат да се свързват с нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • дистрибуторите на онлайн указатели, когато ни включват в указател, могат да поставят връзка към нашия уебсайт по същия начин, както поставят хипервръзка към уебсайтовете на други включени в указателя фирми; и
 • Акредитирани в цялата система предприятия, с изключение на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и групи за набиране на средства за благотворителност, които не могат да използват хипервръзки към нашия уебсайт.

Тези организации могат да поставят връзки към нашата начална страница, към публикации или към друга информация на уебсайта, стига връзката да е: (а) не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за връзка от следните видове организации:

 • общоизвестни източници на потребителска и/или бизнес информация, като например търговски камари, Американската автомобилна асоциация, AARP и Съюза на потребителите;
 • сайтове на общността dot.com;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации, включително сайтове за благотворителност,
 • дистрибутори на онлайн каталози;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са предприятия; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим заявките за връзка от тези организации, ако установим това: (а) връзката няма да се отрази неблагоприятно на нас или на акредитираните от нас бизнеси (например не се разрешава да се свързват търговски асоциации или други организации, представляващи подозрителни по своята същност видове бизнес, като например възможности за работа вкъщи); (б) организацията няма незадоволително досие при нас; (в) ползата за нас от видимостта, свързана с хипервръзката, е по-голяма от липсата на такава; и (г) когато връзката е в контекста на обща информация за ресурсите или по друг начин съответства на редакционното съдържание на бюлетин или подобен продукт, подпомагащ мисията на организацията.

Тези организации могат да поставят връзки към нашата начална страница, към публикации или към друга информация на уебсайта, стига връзката да е: (а) не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване с нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл на нашия уебсайт. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт (като телефонен номер и/или имейл адрес), както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да поставите връзка към нашия уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които искате да поставите връзка. Оставете 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да използват хипервръзки към нашия уебсайт, както следва:

 • чрез използване на нашето фирмено име; или
 • чрез използване на унифицирания локатор на ресурси (уеб адрес), към който се препраща; или
 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия уебсайт или на материала, към който се препраща, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на препращащата страна.

Няма да бъде позволено използването на логото на нашия уебсайт или други произведения на изкуството за свързване, ако няма лицензионно споразумение за търговска марка.

Запазване на права

Запазваме си правото по всяко време и по свое усмотрение да поискаме от вас да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при такова искане. Също така си запазваме правото да променяме тези условия и политиката за свързване по всяко време. Продължавайки да се свързвате с нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за свързване и да ги спазвате.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако по някаква причина сметнете, че някоя връзка на нашия уебсайт или свързан уебсайт е неприемлива, можете да се свържете с нас по този въпрос. Ще разглеждаме искания за премахване на връзки, но няма да имаме задължение да го правим или да отговаряме директно на вас.

Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито пък се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или че материалите на уебсайта ще бъдат актуализирани.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Съгласявате се да ни обезщетите и защитите срещу всички искове, произтичащи от или основани на Вашия Уебсайт. Никакви връзки не могат да се появяват на нито една страница на вашия уебсайт или в какъвто и да е контекст, съдържащ съдържание или материали, които могат да се тълкуват като клеветнически, непристойни или криминални, или които нарушават, по друг начин нарушават или насърчават нарушаването или друго нарушаване на правата на трети страни.

Отказ от отговорност

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт (включително, без ограничение, всички гаранции, подразбиращи се от закона по отношение на задоволително качество, годност за целта и/или използването на разумни грижи и умения). Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • да ограничаваме или изключваме нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;
 • да ограничавате или изключвате нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;
 • да ограничаваме нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 • да изключвате нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и изключванията на отговорността, посочени в този раздел и на други места в настоящия отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички отговорности, произтичащи от отказа от отговорност или във връзка с предмета на настоящия отказ от отговорност, включително отговорности, произтичащи от договор, от непозволено увреждане (включително небрежност) и от нарушаване на законови задължения.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети от какъвто и да било характер.

Информация за кредит и контакт

Тази страница с условията за ползване е създадена в генератора termsandconditionstemplate.com. Ако имате някакви въпроси относно нашите условия, моля, свържете се с нас.